menu

Altijd Iemand In De Buurt

Altijd Iemand In De Buurt is er voor iedereen die extra begeleiding of hulp nodig heeft bij het deelnemen aan de samenleving. Wij bieden naast zorg vanuit de WMO, WLZ en bemoeizorg ook forensische zorg en we zijn er om mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond te ondersteunen. We bieden in diverse gemeenten begeleid wonen aan in eigen locaties.

 

Wij benaderen onze cliënten vanuit een dynamische mensvisie en werken altijd samen met het systeem rondom de cliënt. Daarom onderhouden wij nauw contact met de familie en sociale netwerk van de cliënt, maar ook met organisaties als het veiligheidshuis, de politie, de reclassering, GGZ-instellingen en gemeentes.

Bemoeizorg Ede Wageningen gegund

WTZI erkend

Altijd Iemand In De Buurt levert vanaf 1 juli 2020 de bemoeizorg in de gemeenten Ede en Wageningen
 
Altijd Iemand In De Buurt heeft de Europese aanbesteding voor bemoeizorg in de Valleiregio gewonnen. Wij zijn er trots op dat we minimaal de komende 2,5 jaar bemoeizorg leveren in Ede en Wageningen. Met veel plezier, toewijding en persoonlijke aandacht zullen we onze cliënten in de Valleiregio begeleiden. 

WTZI erkend

WTZI erkend Altijd Iemand In De Buurt heeft een toelating van het ministerie van VWS tot de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI).

De wet stelt voornamelijk eisen aan 'goed bestuur'. De belangrijkste eisen gaan over de bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van bestuursstructuur en de bedrijfsvoering. Zo zijn er eisen gesteld aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Het is de bevestiging dat Altijd Iemand In De Buurt staat voor ‘eerlijke zorg’

HKZ gecertificeerd

HKZ

Altijd Iemand In De Buurt heeft op 20 september 2018 het certificaat HKZ certificaat voor kleine organisaties ontvangen. Dit betekent dat Altijd Iemand In De Buurt voldoet aan de gestelde normen voor externe toetsing van kwaliteitssmanagementsystemen.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het behalen van het HKZ-keurmerk laat Altijd Iemand De Buurt zien dat de kwaliteit van zorg serieus wordt genomen en dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het behalen van het HKZ-keurmerk kunnen we nu ook extern aantonen dat bij Altijd Iemand In De Buurt de zaken goed op orde zijn, dat bij ons de klant centraal staat en dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

UP