wonen met begeleiding

Altijd Iemand In De Buurt - Wonen met begeleiding

ambulante begeleiding

Altijd Iemand In De Buurt - Ambulante begeleiding

intensieve bemoeizorg

Altijd Iemand In De Buurt - Intensieve bemoeizorg

altijd iemand in de buurt

Eigen kracht als startpunt

Wij zijn er voor iedereen die begeleiding, hulp of een steuntje in de rug nodig heeft. Wij focussen op de cliënt en zijn/haar systeem in plaats van op het probleem en hebben een multidisciplinaire aanpak met zelfstandigheid en eigen regie als basis. We spreken cliënten aan op hun eigen kracht en onze begeleiding is daarom altijd op maat.
 
Wij helpen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond maar ook (langdurig) zieken en ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Wij zijn er voor familie en naasten en bekijken samen hoe cliënten hun veerkracht kunnen inzetten om te doen wat voor hem/haar écht belangrijk is.
 
We zijn momenteel actief in het midden van het land en voelen ons in deze regio dan ook erg verbonden.
Altijd Iemand In De Buurt
Altijd Iemand In De Buurt